CAD modeling

CAD modeling

Průmyslový a produktový design v systému SolidWorks.
stolni lampička

  • Návrh designu výrobku
  • Plošné modelování složitých tvarových ploch
  • Tvorba modelu dle výkresové dokumentace, nebo skici
  • Návrh plastových dílů
  • Pevnostní analýza